Home » Vật Phẩm Phong thủy » Thiểm Thừ Bắp Cải Mạ Vàng – Tụ Tài

Thiểm Thừ Bắp Cải Mạ Vàng – Tụ Tài

Ngũ hành:  Kim
Chất liệu:  Mạ Vàng
Tăng cường:  Thu hút Tài Lộc và Thịnh Vượng

Bài viết khác