Home » Posts tagged with "tran do bat quai"

Phong thủy chọn đất đặt mộ

Người ta có thể dùng TRẬN ĐỒ BÁT QUÁI vào việc TRẤN YỂM một khu đất hay địa huyệt nào đó với hai mục đích ngược nhau: Làm cho khu vực đó tốt lên hay là triệt phá Long mạch của vùng đất hay Địa Huyệt đó. Đó là hai chiều tương sinh và tương khắc của Ngũ hành – Âm, Dương. Việc xây dựng một TRẬN ĐỒ...