Home » Posts tagged with "da thach anh"

Đá quý thạch anh trắng

Tên tác phẩm: Đá thạch anh trắng 5 Chất liệu: Đá thạch anh trắng       Là viên đá của vũ trụ, cung cấp nguồn năng lượng tinh khiết và mạnh mẽ. Thạch anh trắng tiếp nhận, kích hoạt, lưu trữ và khuyếch đại năng lượng vũ trụ, kích thích các chức năng hoạt động của não và tăng cường mức độ tập...