Home » Posts tagged with "da thach anh tim"

Đá thạch anh tím

Tên tác phẩm: Thạch anh tím Chất liệu: Đá thạch anh tím     Đá thạch anh tím biểu trưng cho sự tự chủ về mặt tinh thần, có ý thứ về mọi vấn đề niềm tin về tâm linh,Khả năng dự đoán ,tiên tri, sức sống mạnh mẽ ,tính chặt chẻ ,chính xác, đúng mực , thận trọng,điều độ , tiết độ.  Read More →