Home » Posts tagged with "da phong thuy casidon"

Đá quý casidon

Tên tác phẩm: Đá casidon 9 Chất liệu: Đá Casidon       Casidon trước hết là biến thể màu xanh  có khả năng giải thoát người chủ khỏi cơn giận và nỗi sầu muộn. Casidon màu xanh có khả năng loại trừ nỗi sợ hãi, đem đến cho người chủ niềm tin vào sức mạnh của chính mình.  Read More →