Home » Posts tagged with "da florit"

Đá quý florit

Tên tác phẩm: Đá florit Chất liệu: Đá florit   Florit là loại đá huyền bí có khả năng loại bỏ stress, giải thoát khỏi trầm uất và giận giữ. Nó giúp điều chỉnh tư duy đạt tới trạng thái yên tĩnh tâm hồn.    Read More →