Home » Posts tagged with "am trach"

Dịch vụ phong thủy âm trạch

Âm trạch là đất táng ông bà cha mẹ, mưu đồ cho con cháu về sau, vong linh yên ổn thì con cháu thành đạt. Người xưa xem âm trạch là gốc còn dương trạch là nhánh ngọn, nên chăm lo mộ phần rất chu đáo (họ có thuyết cho rằng trần sao âm vậy). Trong lịch sử cổ đại của người Việt Nam cũng như Trung Quốc đã từng...