Home » Đá quý phong thủy » Đá quý florit

Đá quý florit

Tên tác phẩm: Đá florit

Chất liệu: Đá florit

 

Florit là loại đá huyền bí có khả năng loại bỏ stress, giải thoát khỏi trầm uất và giận giữ. Nó giúp điều chỉnh tư duy đạt tới trạng thái yên tĩnh tâm hồn.

 

Bài viết khác