Home » Đá quý phong thủy » Đá quý casidon

Đá quý casidon

Tên tác phẩm: Đá casidon 9

Chất liệu: Đá Casidon

 

 

 

Casidon trước hết là biến thể màu xanh  có khả năng giải thoát người chủ khỏi cơn giận và nỗi sầu muộn.

Casidon màu xanh có khả năng loại trừ nỗi sợ hãi, đem đến cho người chủ niềm tin vào sức mạnh của chính mình.

Bài viết khác